O společnosti

Jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů elektronických aukcí, určujeme trend a jsme nositeli eAukčního know-how.

Současnost

Společnost NAR marketing s.r.o. je poskytovatelem eAukčního know how, odborných služeb, specializovaného eAukčního softwaru PROEBIZ a doplňujících sw nástrojů. Znalosti a nástroje NARu jsou zaměřeny na eAukce pro firemní nákup nebo veřejné zakázky.


NAR slouží firemním nákupním týmům a institucím organizujícím veřejné zakázky a to zvláště v případech elektronizace výběru dodavatele. Služby jsou založené na zkušenostech s velkými desítkami tisíc eAukcí a e-poptávek, na inteligentním a stabilním softwaru, na rozsáhlém katalogu e-kvalifikovaných dodavatelů a vysoké odbornosti pracovníků.

eAukční sw PROEBIZ je nejrozšířenějším eAukčním systémem v centrální Evropě s několika stovkami stálých uživatelů. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který splňuje požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Firma má víc než padesát zaměstnanců, má centrálu ve městě Ostrava a otevírá tréninková centra v Praze, Bratislavě a Katowicích.

Stoprocentní dceřinou společností je firma Sentinet, která pro NAR řeší rozvojové projekty a mateřská firma ji využívá, resp. využívala při obchodování s veřejným sektorem. NAR marketing patří mezi členy České marketingové společnosti (ČMS) a její ředitel Miloslav Kaplan je jedním z jejich certifikovaných specialistů a členem Hlavního výboru ČMS.

Společnosti NAR marketing s.r.o. a Sentinet s.r.o. úspěšně zavedly systém managementu bezpečnosti informací ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a jsou také držitelem certifikátu dokládajícího shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.