Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

TEMPLATES – eAukčné šablóny

Knižnica eAukčných šablón – vzorov, ktorá uľahčuje a urýchľuje prípravu novej eAukcie. Užívateľ môže vyberať v knižnici typ nastavenia, ktorý mu vyhovuje a ktorý najlepšie zodpovedá jeho konkrétnej situácii, až z niekoľkých variantov. Ako vzory sa využívajú najúspešnejšie nastavenia z každodennej praxe špecialistov asistenčnej podpory PROEBIZ.