Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

Súťaž FSA (Fair Sourcing Awards)

Súťaž, v ktorej dostávajú ocenenia za svoju prácu vybraní používatelia elektronických nástrojov v oblasti firemného nákupu alebo verejného obstarávania. Autorstvo patrí NARu, ale ten vlastnú realizáciu súťaže odovzdal národným APUeNom (asociáciám poskytovateľov a užívateľov e-nástrojov), ktorí zostavujú a vedú porotu a vyhodnocujú prihlášky.


Súťaž je rozdelená na tri kategórie – Start, Trend a Master. V prvej sa hodnotí, aké výsledky sa dosiahli za prvý rok užívania, v druhej ide okrem výsledkov o inovatívne a inšpiratívne prístupy a v poslednej sa oceňuje celkový postoj k elektronizácii nákupného rozhodnutia a dlhodobé výsledky.

Do súťaže sa môžu prihlásiť užívatelia akýchkoľvek eAukčných systémov alebo iných elektronických nástrojov na podporu firemného nákupu alebo verejných zákaziek. Spojenie s NARom je v praxi dané len skutočnosťou, že sa ceny odovzdávajú na ním organizovanej konferencii, ktorou je novembrové eBF.