Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

PROEBIZ – eAukčný sw

Najrozšírenejší eAukčný softvér v centrálnej Európe. Produkt preukázal svoje kvality už tým, s akou suverénnosťou prekročil hranice Česka do okolitých štátov ako sú Slovensko, Poľsko, Nemecko.


PROEBIZ aktívne využíva niekoľko stoviek firiem a inštitúcií a tie v súčasnosti v priebehu jedného roka s jeho podporou uskutočnia desiatky tisíc eAukcií a ďalších e-súťaží. Na serveroch PROEBIZ sa celkovo uskutočnilo vyše 160 000 eAukcií a ďalších e-súťaží. PROEBIZ je lokalizovaný do jedenástich jazykov.

NAR poskytuje sw PROEBIZ okrem obvyklých eAukčných užívateľov aj ďalším eAukčným poskytovateľom. S ohľadom na veľkú modularitu je PROEBIZ opisovaný aj ako eAukčný systém. Základný typ eAukcie je v systéme ERMMA (anglická reverzná multikriteriálna a multipoložková aukcia . Ďalej umožňuje používať e-tendering (dopytovanie), zapečatené ponuky, holandskú a ticker eAukciu. PROEBIZ je možné používať aj na e-dražby.

PROEBIZ je poskytovaný ako prístup k funkcionalitám – asp pod názvom VAH (Virtual Auction Hall) zvyčajne na jeden až tri roky, alebo ako klasická sw licencia (PARK).