Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

eBF – konferencia o elektronizácii nákupných rozhodnutí

Najrozsiahlejší eProcurement konferencia v centre Európy, ktorá je zameraná na zdieľanie skúseností a získavanie praktických zručností s eAukciami a ďalšími elektronickými nástrojmi vo firemnom nákupe a verejnom obstarávaní. Názov eBF je skratkou pôvodného názvu konferencie "e-biz forum", ktorá sa prvýkrát konala v Ostrave v roku 2005.


Usporiadatelia s ohľadom na organizačný pôdorys akcie a vynikajúcu priateľskú atmosféru hovoria o konferencii ako o nákupnom festivale, kde na niekoľkých paralelne fungujúcich scénach prednáša 80 špecialistov z viac ako 15 krajín, ktorí riešia v troch dňoch 70 tém z problematiky firemného a verejného obstarávania. Na štyroch scénach sa prezentujú skúsenosti a piata je zameraná na praktickú výučbu. Väčšina programov je prekladaná do EN, PL a SK.

Informácie aj registračný formulár nájdete na www.ebizforum.sk.