Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

COLORING – profil kondície nákupného tímu

Diagnostický systém umožňujúci sledovať a usmerňovať výkonnosť, efektivitu a spoľahlivosť nákupného tímu. Metóda je postavená na asociačných, tzv. farebných testoch, ktoré sa vyplňujú prostredníctvom internetu. O niekoľko minút po vyplnení dotazníka dostanete výsledky, s ktorými môžete pracovať. Autorom metodiky je firma DAP Services.