Produkty

Ponúkame produkty a služby, ktoré slúžia na zjednodušenie a sprehľadnenie nákupných rozhodnutí a šetrí čas i peniaze.

Asistenčné programy

Svoje eAukčné know-how poskytuje NAR formou odborného poradenstva a služieb pod označením AP, resp. Asistenčné programy. Pre používateľov PROEBIZ, ktorí majú záujem robiť väčšie množstvo eAukcií a dopytov, je AP jeden zo základných predpokladov uľahčujúci prácu a zvyšujúci efekt eAukcií. Súčasťou služieb je odporúčanie typu a prípadne aj šablóny konkrétnej eAukcie, kontrola zadania a nastavenia eAukčného sw, odporúčanie zmien, výberové odporúčanie dodávateľov pre účasť v eAukcii, supervízia súťažného kola, konzultácia a ďalšie znalostné služby.