O spoločnosti

Sme jedným z najvýznamnejších poskytovateľov elektronických aukcií, určujeme trend a sme nositeľmi eAukčného know-how.

Historia

Spoločnosť NAR vznikla v prvých mesiacoch roka 1990 ako podnikajúca fyzická osoba M. Kaplan – NAR, pričom trojpísmenková skratka označovala Nakladatelství, Agenturu a Realizaci. V roku 1996 sa firma transformovala na spoločnosť N.A.R reklama spol. s r.o., a pod týmto názvom figurovala až do roku 2003, keď došlo k poslednej zmene názvu na NAR marketing s.r.o., čo výstižnejšie vystihuje hlavnú činnosť spoločnosti. V období pred a okolo prelomu tisícročia sa firma zameriavala takmer výlučne na strategický marketing s veľkým dôrazom na využívanie internetu.


Rok 2001 bol pre spoločnosť zlomový vďaka práci na vzniku jedného z prvých eAukčných softvérov v Českej republike. Systém dostal meno Odysseus podľa prefíkaného bojovníka z Homérovho eposu o trójskej vojne. Už o dva roky neskôr naň nadviazal inteligentný PROEBIZ, ktorý ponúkal oveľa väčšie množstvo funkcií a modulov. V tom čase firma ukončila všetky ďalšie podnikateľské projekty a koncentrovala pozornosť iba na budovanie nového eAukčného trhu.

Prvú eAukciu uskutočnila firma v septembri 2001. Išlo o výber audítorskej firmy pre veľkú strojárenskú spoločnosť. Aukcia bola mimoriadne úspešná, účastníkmi boli len významné nadnárodné firmy a svoje cenové ponuky pri garancii kvality znížili o tretinu.