Produkty

Nabízíme produkty a služby, které slouží ke zjednodušení a zprůhlednění nákupních rozhodnutí a šetří tak čas i peníze.

Soutěž FSA (Fair Sourcing Awards)

Soutěž, při které jsou oceňováni za svou práci vybraní uživatelé elektronických nástrojů v oblasti firemního nákupu nebo veřejných zakázek. Autorství patří NARu, ale ten vlastní realizaci soutěže předal národním APUeNům (asociacím poskytovatelů a uživatelů e-nástrojů), kteří sestavují a vedou porotu a vyhodnocují přihlášky.


Soutěž je rozdělena na tři kategorie – Start, Trend a Master. V první se hodnotí, jakých výsledků bylo dosaženo za první rok užívání, ve druhé jde vedle výsledků o inovativní a inspirativní přístupy a v poslední je oceňován celkový postoj k elektronizaci nákupního rozhodnutí a dlouhodobé výsledky.

Do soutěže se mohou přihlásit uživatelé jakýchkoli eAukčních systémů nebo jiných elektronických nástrojů pro podporu firemního nákupu nebo veřejných zakázek. Spojení s NARem je v praxi dáno pouze skutečností, že se ceny předávají na jím organizované konferenci, kterou je listopadové eBF.