O firmie

Jesteśmy jednym z wiodących realizatorów eAukcji, ustalamy trendy i szerzymy eAukcyjne know-how.

Teraźniejszość

Spółka NAR marketing s.r.o zajmuje się rozpowszechnianiem eAukcyjnego know how, świadczeniem specjalistycznych usług, sprzedażą specjalistycznego systemu eAukcyjnego PROEBIZ wraz z dodatkowymi narzędziami. Umiejętności i narzędzia NAR skupiają się wokół tematu eAukcji w ramach zakupów firmowych oraz zamówień publicznych.


NAR pomaga firmowym zespołom ds. zakupów oraz instytucjom organizującym zamówienia publiczne, w szczególności w przypadku elektronizacji wyboru dostawcy. Usługi świadczone przez firmę oparte są na doświadczeniu zyskanym podczas przeprowadzania kilkudziesięciu tysięcy eAukcji i e-zapytań, jak również na inteligentnym i stabilnym systemie oraz szerokim katalogu e-kwalifikowanych dostawców i wysokim wyspecjalizowaniu pracowników.

System PROEBIZ jest najbardziej rozpowszechnionym systemem eAukcyjnym w Europie Środkowej, posiada kilkaset stałych użytkowników. Firma zatrudnia ponad pięćdziesięciu pracowników, centrala firmy mieści się w Ostrawie, centra treningowe natomiast znajdują się w Pradze, Bratysławie i Katowicach.

Stuprocentową firmą córką jest firma Sentinet, która zajmuje się projektami rozwojowymi dla NAR, natomiast firma matka wykorzystuje jej usługi podczas kontaktów handlowych z sektorem publicznym. NAR marketing jest jednym z członków Czeskiej Spółki Marketingowej (czes. Česká marketingová společnost - ČMS), a jego dyrektor Miloslav Kaplan jest jednym z certyfikowanych specjalistów i członkiem Głównej Komisji ČMS.

Firma NAR marketing s.r.o. we współpracy z firmą Sentinet s.r.o. skutecznie wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem informacji ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, posiadają również certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymogami ČSN EN ISO 9001:2016.