Produkty

Oferujemy produkty i usługi, które upraszczają i krystalizują decyzje zakupowe, co z kolei oszczędza czas i pieniądze.

eBF - konferencja poświęcona elektronizacji decyzji zakupowych

Największa eProcurementowa konferencja w centrum Europy, której celem jest dzielenie się doświadczeniami i zyskiwanie praktycznych umiejętności w pracy z eAukcjami i innymi narzędziami elektronicznymi w zakupach firmowych i zamówieniach publicznych. eBF jest skrótem od pierwotnej nazwy konferencji „e-biz forum”, która po raz pierwszy odbyła się w Ostrawie w 2005 roku.


Organizatorzy, biorąc po uwagę wstępny plan akcji i wspaniałą, przyjazną atmosferę mówią o konferencji jak o festiwalu zakupów, gdzie na kilku paralelnie działających scenach występuje 80 specjalistów z więcej niż 15 krajów, którzy w ciągu trzech dni omówią 70 tematów z problematyki zamówień firmowych i publicznych. W czterech miejscach prezentowane będą doświadczenia, a piąte przeznaczone jest do praktycznej nauki. Większość programów tłumaczona jest na EN, PL i SK.

Informacje i formularz rejestracyjny można znaleźć na www.ebizforum.pl.