Historia

Spółka NAR powstała na początku roku 1990, jako osoba fizyczna M. Kaplan - NAR, trzyliterowy skrót oznaczał - Wydawnictwo (czes. Nakladatelství), Agencja (czes. Agentura), Realizacja (czes. Realizace). W roku 1996 doszło do przekształcenia nazwy firmy na N.A.R. reklama spol. s.r.o., pod taką nazwą figurowała ona aż do roku 2003, kiedy to doszło do ostatniej zmiany na NAR marketing s.r.o., co w lepszy sposób oddawało główną działalność firmy. Na przełomie XX i XXI wieku firma zajmowała się głównie marketingiem strategicznym z silnym naciskiem na wykorzystywanie internetu.


Rok 2001 był dla firmy czasem przełomowym, dzięki opracowaniu jednego z pierwszych systemów eAukcyjnych w Republice Czeskiej. System został ochrzczony imieniem Odysseus, które odziedziczył po utalentowanym bojowniku z eposu Homera o wojnie trojańskiej. Dwa lata później nawiązując do pierwszego systemu powstał inteligentny system PROEBIZ, który miał do zaoferowania o wiele więcej funkcji i modułów. W tym okresie firma zakończyła wszystkie inne projekty i skoncentrowała całą swoją uwagę na budowaniu nowego rynku eAukcyjnego.

Pierwsza eAukcja firmy odbyła się we wrześniu 2001. Dotyczyła wyboru firmy audytorskiej dla dużej firmy z branży maszynowej. Aukcja zakończyła się niebywałym sukcesem, wzięły w niej udział znane firmy międzynarodowe, które zapewniając gwarancję jakości obniżyły cenę swoich ofert o jedną trzecią.