O společnosti

Jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů elektronických aukcí, určujeme trend a jsme nositeli eAukčního know-how.

Historie

Společnost NAR vznikla v prvních měsících roku 1990, jako podnikající fyzická osoba M. Kaplan - NAR, přičemž tří-písmenková zkratka označovala Nakladatelství, Agenturu a Realizaci. V roce 1996 se firma transformovala na společnost N.A.R reklama spol. s r.o. a pod tímto názvem figurovala až do roku 2003, kdy došlo k poslední změně názvu na NAR marketing s.r.o., což významně přesněji vystihovalo hlavní činnost společnosti. V období před a kolem zlomu tisíciletí se firma zaměřovala téměř výhradně na strategický marketing s velkým důrazem na využívání internetu.


Rok 2001 byl pro společnost zlomový díky práci na vzniku jednoho z prvních eAukčních softwarů v České republice. Systém dostal jméno Odysseus podle mazaného bojovníka z Homérova eposu o trojské válce. Už o dva roky později na něj navázal inteligentní PROEBIZ, který nabízel mnohem větší množství funkcí a modulů. V té době firma také ukončila všechny ostatní podnikatelské projekty a koncentrovala pozornost pouze na budování nového eAukčního trhu.

První eAukci uskutečnila firma v září 2001. Jednalo se o výběr auditorské firmy pro velkou strojírenskou společnost. Aukce byla mimořádně úspěšná, účastnily se jen významné nadnárodní firmy a své nabídky při garanci kvality cenově snížily o třetinu.